IJs- en Skeelerclub Lindenoord ontvangt bijdrage Rabobank Coöperatiefonds

IJs- en Skeelerclub Lindenoord ontvangt bijdrage Rabobank Coöperatiefonds  

Voor het projectplan Modernisatie IJs- en Skeelerbaan Lindenoord is een bijdrage ontvangen van € 12.500 euro vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Dit bedrag is voor het opnieuw asfalteren van de skeelerbaan. 

Het complex IJs- en Skeelerbaan Lindenoord is aangelegd in 1992. Er is toen gekozen voor een 400 meter baan omdat skeeleren gezien werd als een prima alternatief in de zomer voor het schaatsen. Tegenwoordig is het skeeleren zeker internationaal een sport die het jaar rond bedreven wordt en is een korte baan (piste) de standaard. Op verschillende plaatsen komen er steeds meer pistes zoals in Heerde, Haulerwijk en onlangs in Sportstad Heerenveen. Een 400 meter baan is om die reden al weer uniek en is bij bepaalde groepen gebruikers en dan met name de schaatsers die ’s winters ook 400 meter rondjes rijden erg populair. Naast de vele topschaatsers is de baan ook nog steeds in trek bij vele recreanten.

Lindenoord heeft bijna 300 actieve skeelerleden en ruim 700 ijsleden die gebruik maken van de accommodatie aan de Sportlaan 135 te Wolvega. Deze leden komen niet alleen uit Wolvega, maar ook uit de kop van Overijssel, Noordoostpolder en geheel Zuid Friesland.

Naast de eigen leden wordt er van de baan gebruik gemaakt door schaatsers van meerdere schaatsverenigingen zoals STC Rutten, Schaatsvereniging Giethoorn en HCH uit Heerenveen. In wedstrijdverband wordt er een noordelijke competitie georganiseerd samen met skeelerverenigingen uit o.a. Sneek, Haulerwijk, Groningen, Surhuisterveen, St. Annaparochie en Assen en internationale wedstrijden waarmee het totaal bereik van de baan wordt geraamd op 1500.  

Het doelmatig onderhouden van de 400 meter skeelerbaan is voor deze vereniging cruciaal. In het kader van de modernisatie van het complex is het gebouw met daarin de kantine, machine berging, opslag en kleedkamers in 2013 gerenoveerd (deels met eigen krachten) en (in 2014) het energieverbruik geminimaliseerd door aanpassing van de installaties en het plaatsen van zonnepanelen. In feite is de modernisatie van het complex in volle gang en een belangrijk onderdeel, de vervanging van de toplaag vanwege het forse prijskaartje zo lang mogelijk uitgesteld maar nu echt noodzakelijk. Met de Gemeente Weststellingwerf is een privatiseringsovereenkomst van kracht waarbij is vastgelegd dat in principe 50% van het ingrijpend onderhoud wordt vergoed door de gemeente. Uit overleg met de gemeente blijkt dat er mogelijk meerdere aanvragen van ook andere verenigingen komen waardoor de gereserveerde gelden niet voldoende zijn voor de maximale 50% bijdrage, reden waarom ook bij andere instanties om een bijdrage is gevraagd. Het verzoek om een 50% bijdrage bij de gemeente Weststellingwerf is ingediend en nog in behandeling.

Met het binnenhalen van de bijdrage van de Rabobank is de vereniging heel blij want daarmee is een eerste stap gezet in de realisatie van de zo hoog op de wensenlijst staande asfaltering van de baan. Uitvoering is gepland in 2017 maar kan pas daadwerkelijk nadat ook de noodzakelijke andere bijdrage(n) is/zijn toegezegd.  

Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen

Fotobijschrift:  De uitreiking van de cheque door Johan de Haan (midden op de foto) van de Rabobank aan de vertegenwoordigers van Lindenoord Sjoerd ten Wolde (rechts) en Jan Oostenbrink 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Jan Oostenbrink 

Bericht delen via:

Meer nieuws & mededelingen