Contributie/trainingskosten van skeelerleden in 2020.

Het bestuur heeft besloten om de inning van de contributie voor 2020 gewoon door te laten gaan. Leden die 1 à 2 keer per training krijgen betalen dus ook eerst alleen de contributie. Indien er later in het seizoen weer training gegeven kan worden gaan we de trainingskosten naar rato in rekening brengen.

Wij sluiten ons aan bij het advies van diverse sportbonden zoals hieronder weer gegeven:

“Wij adviseren verenigingen de contributie van hun leden gewoon te innen. Kosten die gedekt worden met de contributie blijven namelijk doorlopen (huur, onderhoud etc.). In sommige gevallen is sprake van lagere kosten, maar er is ook zeker sprake van hogere kosten en minder inkomsten. We adviseren we dan ook om op dit moment lopende afspraken te respecteren en op een later moment te inventariseren hoe diverse partijen elkaar kunnen helpen”.

Het bestuur.

Bericht delen via:

Meer nieuws & mededelingen