Contributie/trainingskosten van skeelerleden in 2020.

Het bestuur heeft besloten om de inning van de contributie/trainingskosten voor 2020 gewoon door te laten gaan. Wij sluiten ons aan bij het advies van diverse sportbonden zoals hieronder weer gegeven:

“Wij adviseren verenigingen de contributie van hun leden gewoon te innen. Kosten die gedekt worden met de contributie blijven namelijk doorlopen (huur, onderhoud etc.). In sommige gevallen is sprake van lagere kosten, maar er is ook zeker sprake van hogere kosten en minder inkomsten. We adviseren we dan ook om op dit moment lopende afspraken te respecteren en op een later moment te inventariseren hoe diverse partijen elkaar kunnen helpen”.

Mocht de corona bedreiging erg lang duren dan overweegt het bestuur om bij langdurig niet kunnen “trainen onder begeleiding” enige compensatie te geven.

Bericht delen via:

Meer nieuws & mededelingen