Hervatten trainingen.

Zoals bekend mag jeugd t/m 18 jaar vanaf 29 april weer buiten sporten met in acht neming van een aantal voorwaarden.

Lindenoord heeft hiervoor contact gezocht met de gemeente die op haar beurt weer overleg voert met de Veiligheidsregio Friesland.

De uitkomst van dat overleg wordt dinsdag 28 april bekend gemaakt aan de sportverenigingen in Weststellingwerf.

Pas dan weten wij waar wij als club ons aan moeten houden en dat wordt dan ook gehandhaafd door Politie en gemeente.

Zodra wij meer weten krijgen de trainingsgroepen bericht.

Het bestuur.

 

 

Bericht delen via:

Meer nieuws & mededelingen