Incasso van contributie en trainingskosten.

Beste leden van Lindenoord,

i.v.m. de Corona is de inning van de contributie en de trainingskosten dit jaar anders als voorgaande jaren. Als eerste is in fases de contributie geïnd. Omdat het de eerste weken niet toegestaan was om te trainen is gewacht met het innen van de trainingsgelden. Nu dat stapsgewijs op leeftijd weer mogelijk is zijn nu ook de trainingskosten in rekening gebracht om te betalen via een incasso.

Bovenstaande is dus de reden dat er dit jaar niet één maar 2 of 3 incasso’s zijn.

Het bestuur.

 

Bericht delen via:

Meer nieuws & mededelingen