Contact >> Contactgegevens bestuur en commissie

Algemeen bestuur

Voorzitter: Jan Oostenbrink, 06-19567573

Secretaris: Gert Jan de Roos, Goudvinkstraat 15, 8471 ED  Wolvega, 06-28882646

Penningmeester: vacant

Skeeleren: Simon van de Merwe, 06-41745858

Techn. zaken: Sietze Slump, 0561-615409 of 06-46173064

Algemeen lid: Roel ten Wolde, 06-51278696

Skeelercommissie

Voorzitter: Simon v.d. Merwe, Geraniumstraat 12, 8471KT  Wolvega, 06-41745858

Secretaris: Alberta de Kroon, Drietorenweg 4c, 8307 PD  Ens, 0527-251020

Leden administratie: Lena Ketellapper, Heremaweg 29, 8444 AL  Heerenveen, 0513-436765, email: skeelerleden@lindenoord.nl

Algemeen lid: Harry Bouwer, Frieseweg 9, 8375 AH  Oldemarkt, 0521-520708

Algemeen lid: Marko ten Klooster, Noordwolderweg 12, 8393 RE Vinkega, 0561-446130.

Algemeen lid: Alfred van den Akker, 06-12308531

Algemeen lid: Alice Haitjema

Trainingscoördinator:

Judhy Klooster

E: trainingscoordinator@lindenoord.nl

T:

TC-coördinator

Sietze Slump, 0561-615409 of 06-46173064

Contactpersoon baanhuur/kantinedienst

zie algemeen bestuur

Webredactie

Simon van de Merwe – info@lindenoord.nl

Sietze Slump – info@lindenoord.nl