Contact >> Contactgegevens bestuur en commissie

Algemeen bestuur:

Voorzitter: Jan Oostenbrink, 06-19567573

Secretaris: Gert Jan de Roos, Goudvinkstraat 15, 8471 ED  Wolvega, 06-28882646

email: secretariaat@lindenoord.nl

Penningmeester: vacant

email: penningmeester@lindenoord.nl

Skeeleren: Harry Bouwer

Techn. zaken: Sietze Slump, 0561-615409 of 06-46173064

Algemeen lid: vacant

**************************************************************************************************

Skeelercommissie:

Voorzitter: vacant

Secretaris: Alberta de Kroon, Drietorenweg 4c, 8307 PD  Ens, 0527-251020

Ledenadministratie: Lena Ketellapper, Heremaweg 29, 8444 AL  Heerenveen, 0513-436765,

email: skeelerleden@lindenoord.nl

Algemeen lid: Harry Bouwer, Frieseweg 9, 8375 AH  Oldemarkt, 0521-520708

Algemeen lid: Marko ten Klooster, Noordwolderweg 12, 8393 RE Vinkega, 0561-446130.

Algemeen lid: Alfred van den Akker, 06-12308531

Algemeen lid: vacant

Trainingscoördinator:

Alice Haitjema – email: trainingscoordinator@lindenoord.nl

**************************************************************************************************

Ereleden:

Lammert Seinstra – Wolvega

Lena Ketellapper-Mulder – Heerenveen

**************************************************************************************************

TC-coördinator:

Sietze Slump, 0561-615409 of 06-46173064

Contactpersoon baanhuur:

zie algemeen bestuur

**************************************************************************************************

Webredactie:

Sietze Slump – info@lindenoord.nl