Contact >> Contactgegevens bestuur en commissie

Algemeen bestuur:

Voorzitter: Jan Oostenbrink, 06-19567573

Secretaris: Janet Ketellapper

email: secretariaat@lindenoord.nl

Penningmeester: vacant

email: penningmeester@lindenoord.nl

Skeeleren: Harry Bouwer

Techn. zaken: Sietze Slump, 0561-615409 of 06-46173064

Algemeen lid: Alfred van den Akker

**************************************************************************************************

Skeelercommissie:

Voorzitter: Harry Bouwer

Secretaris: Alberta de Kroon

Ledenadministratie: Lena Ketellapper-Mulder

email: skeelerleden@lindenoord.nl

Algemeen lid: Hennie van der Meer

Algemeen lid: Alfred van den Akker

Algemeen lid: Aurelia Hoen-de Lange

Algemeen lid: vacant

Kledingcoördinator : Renske Gilbaard

Trainingscoördinator:

Alice Haitjema – email: trainingscoordinator@lindenoord.nl

**************************************************************************************************

Ereleden:

Lammert Seinstra – Wolvega

Lena Ketellapper-Mulder – Heerenveen

**************************************************************************************************

TC-coördinator:

Sietze Slump, 0561-615409 of 06-46173064

Contactpersoon baanhuur:

zie algemeen bestuur

**************************************************************************************************

Webredactie:

Sietze Slump – info@lindenoord.nl