Inline-skaten >> Alles over wedstrijden inline-skaten

Clubwedstrijden

Clubwedstrijden zijn laagdrempelig en bij uitstek geschikt, om te kijken of het rijden van wedstrijden een optie is. Lindenoord organiseert op de skeelerbaan elk jaar een aantal clubwedstrijden voor eigen pupillen en kadetten. De wedstrijden vinden plaats op vrijdag, aan het eind van de middag. Iedereen mag hieraan meedoen; een wedstrijdlicentie is niet vereist. Aanmelding geschiedt vlak voor aanvang van de wedstrijd. Tijdens de seizoensafsluiting wordt een finale verreden, waarna de prijsuitreiking plaatsvindt.

Regionale baanwedstrijden (Van Lingen competitie)

De competitie bestaat uit 6 wedstrijden voor pupillen t/m junioren B. De wedstrijden vinden plaats op de skeelerbanen in het noorden, te weten Ten Boer, Medemblik, Haulerwijk, Zwaagwesteinde, Surhuisterveen en Wolvega. Veelal doen veel rijders van Lindenoord aan deze wedstrijden mee. De wedstrijden bestaan uit verschillende onderdelen: tijdrit, puntenkoers, series, inline-wedstrijden etc.
Aanmelding gaat via inschrijven.schaatsen.nl
Meer informatie over de competitie is te vinden op www.inlineskatecompetitie.nl
De wedstrijden zijn aangegeven op de wedstrijdkalender elders op deze site.
Voor deelname aan deze wedstrijden is een (dag)licentie verplicht; een transponder is niet vereist.

Landelijke baancompetitie

Aan deze competitie mag worden deelgenomen door pupillen 1 en oudere categorieën. De wedstrijden vinden plaats door heel Nederland. Op de wedstrijdkalender op www.schaatsen.nl , alsmede op onze eigen wedstrijdkalender, staan de wedstrijden vermeld. Licentie en transponder zijn verplicht gesteld.
Aanmelding geschiedt via www.schaatsen.nl

Landelijke kampioenschappen

Jaarlijks worden er meerdere nationale kampioenschappen verreden, zoals het NK baan (vanaf pupillen 1), NK weg (vanaf kadetten), NK marathon (vanaf kadetten) en het pupillen toertooi (pupillen 2,3 en 4). De nationale wedstrijden staan vermeld op de kalender van www.schaatsen.nl, Opgave geschiedt ook via deze site. Een licentie is verplicht voor alle rijders; een transponder is vereist voor pupillen 1 en oudere categorieën.

Internationale wedstrijden

Een internationale wedstrijd, waaraan veel rijders van Lindenoord deelnemen, is het Internationaal Weekend. De wedstrijd wordt verreden op de skeelerbaan van Wolvega en op de piste van Haulerwijk.
Een licentie is verplicht. Een link op deze site verwijst naar de website van het Internationaal Weekend. Via die website kan een rijder zich aanmelden.

Het aanvragen van een licentie

Een wedstrijdlicentie voor het skaten wordt door een rijder persoonlijk aangevraagd. Op de website van de KNSB is een daarvoor benodigd formulier te downloaden (http://knsb.nl/lidworden/wedstrijden/inline-skaten/).
Na invulling wordt het formulier samen met een recente pasfoto opgestuurd naar de KNSB.
Na verwerking van het aanvraagformulier en de incassomachtiging, wordt de licentie toegestuurd.

Rijders, die op een daglicentie willen rijden, dienen zich een halfuur voor aanvang van de wedstrijd te melden bij het wedstrijdsecretariaat. De kosten van een daglicentie dienen, samen met het inschrijfgeld, voor aanvang van de wedstrijd te worden voldaan. Er mag slechts 2 keer op een daglicentie worden deelgenomen. Voor landelijke en internationale wedstrijden worden geen daglicenties verstrekt.

Transponders

Een transponder registreert de gereden tijd van de rijder en deze tijd wordt opgenomen in de uitslagenlijst. Een transponder wordt bevestigd boven de enkel.
Een transponder is vereist voor alle categorieën (m.u.v. pupillen 2, 3 en 4) om deel te kunnen nemen aan landelijke wedstrijden en het NK. Rijders dienen zelf een transponder aan te schaffen via https://sprintapp.nl/memberships/

Rug- en beennummers

Zij, die een licentie aanvragen, krijgen eenmalig een stoffen set gratis toegestuurd. Tegen kostprijs zijn meerdere sets verkrijgbaar via www.knsb.nl

Overige informatie en reglementen:

www.knsb.nl verschaft alle gewenste informatie.