Over Lindenoord >> Lid worden >> Lid worden Skeelerclub

Aanmeldformulier

Voorletters of naam (verplicht)

Tussenvoegsel

Achternaam (verplicht)

Geslacht (verplicht)
MV

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer vast

Telefoonnummer mobiel

Relatienummer KNSB (indien bekend)

Kies het abonnement:

Abonnement Jeugd t/m 17 jaar

Abonnement 18 jaar en ouder (peildatum is 1 januari)

Opmerkingen

Gegevens bankrekeninghouder

Door het opsturen van dit formulier geeft u toestemming aan IJs- en Skeelerclub Lindenoord om een incasso opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de verschuldigde contributie en de eenmalige kosten.

Deze incasso geldt tot opzegging van uw abonnement. Wanneer u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

Naam (verplicht)

Tussenvoegsel

Achternaam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

IBAN Rekeningnummer: (verplicht)

Ten name van rekeninghouder: (verplicht)

-lidmaatschap alleen geldig gedurende het skeelerseizoen.
-lidmaatschap geldt tot wederopzegging voor 1 december.

Ik ben bekend met de inhoud van de privacy verklaring van IJs- en skeelerclub Lindenoord

Ik ben bekend met de inhoud van het Veilig Sportklimaat van IJs- en skeelerclub Lindenoord

Hierbij machtig ik Lindenoord tot een automatische incasso van:
-Het gekozen abonnement
-(eenmalig) 5,- administratiekosten
-10,- borg toegangspas skeelerbaan (Bij verlies en diefstal of misbruik vervalt de borg!)

Het niet kunnen betalen van de contributie voor de kinderen mag geen reden zijn om niet te komen skeeleren. Neem dan contact op met onze penningmeester en dan nemen wij contact op met Stichting Leergeld Weststellingwerf om te kijken wat er mogelijk is. Voor kinderen van 0 t/m 17 jaar betaalt Leergeld bijvoorbeeld de contributie van de sportclub en de kleding en attributen die daarvoor nodig zijn. Leergeld Weststellingwerf betaalt rechtstreeks aan de winkelier of vereniging. Te bereiken via: 06-23745440 of info@leergeldweststellingwerf.nl.