Over Lindenoord >> Verenigingsgegevens

Algemeen bestuur:

Voorzitter: Jan Oostenbrink, 06-19567573

Secretaris: Gert Jan de Roos, Goudvinkstraat 15, 8471 ED  Wolvega, 06-28882646

email: secretariaat@lindenoord.nl

Penningmeester: vacant

email: penningmeester@lindenoord.nl

Skeeleren: Harry Bouwer, Frieseweg 9, 8375 AH  Oldemarkt, 0521-520708

Technische zaken: Sietze Slump, 0561-615409 of 06-46173064

Algemeen lid: vacant

**************************************************************************************************

Skeelercommissie:

Voorzitter: vacant

Secretaris: Alberta de Kroon, Drietorenweg 4c, 8307 PD  Ens, 0527-251020

Ledenadministratie: Lena Ketellapper, Heremaweg 29, 8444 AL  Heerenveen, 0513-436765,

email: skeelerleden@lindenoord.nl

Algemeen lid: Harry Bouwer, Frieseweg 9, 8375 AH  Oldemarkt, 0521-520708

Algemeen lid: Marko ten Klooster, Noordwolderweg 12, 8393 RE Vinkega, 0561-446130

Algemeen lid: Alfred van den Akker, 06-12308531

Algemeen lid: vacant

Trainingscoördinator: Alice Haitjema – email: trainingscoordinator@lindenoord.nl

**************************************************************************************************

Ereleden:

Lammert Seinstra – Wolvega

Lena Ketellapper-Mulder – Heerenveen

**************************************************************************************************

TC-coordinator:

Sietze Slump, 0561-615409 of 06-46173064

Contactpersoon baanhuur:

Zie algemeen bestuur

**************************************************************************************************

Webredactie:

Sietze Slump: info@lindenoord.nl

**************************************************************************************************

Inschrijfnummer KvK:

40003683

**************************************************************************************************

Lidmaatschap en contributie ijsleden:

Gezinsabonnement kost €7,50 voor ouder(s) en kinderen t/m 17 jaar (peildatum: 1 oktober).

Gezinsleden van 18 jaar en ouder dienen zelfstandig lid te worden.

Het eerste jaar betaal je € 3,00 administratiekosten

Bankrekening ijsleden en algemeen: NL84RABO0358102561

Voor aanmeldingen, wijzigingen of opzeggingen: ijsclubleden@lindenoord.nl

**************************************************************************************************

Lidmaatschap en contributie skeelerabonnement:

t/m 17 jaar: € 30,- (peildatum 1 januari)
v.a. 18 jaar: € 42,-

Borg toegangspas: € 10,-

Entree per dagdeel:

  • t/m 17 jaar: € 2,50
  • v.a. 18 jaar: € 3,50

Gezinslidmaatschap: € 85,00
Training: € 25,00 extra
Het eerste jaar betaal je € 5,00 administratiekosten.

Als lid heb je automatisch gratis toegang tot de skeelerbaan.

Bankrekening afdeling skeeleren: NL82RABO0371968747

Voor aanmeldingen, wijzigingen of opzeggingen: skeelerleden@lindenoord.nl