Schaatsen

SCHAATSEN OP  NATUURIJS.

Friesland heeft een rijke geschiedenis als het gaat om het schaatsen op natuurijs.

Nagenoeg ieder  zichzelf respecterend dorp heeft een eigen ijsbaan, zo ook Wolvega.  Schaatsen in de openlucht, overgeleverd aan de winterse elementen, wat is er mooier! Is het ijs in Friesland eenmaal betrouwbaar, dan worden er in Friesland talrijke tochten en korte- en langebaanwedstrijden georganiseerd, met als hoogtepunt natuurlijk de elfstedentocht.

Zodra het ijs op de Wolvegaster ijsbaan een dikte heeft bereikt van  7 centimeter, kan er worden geschaatst door jong en oud.  De ijsbaan wordt zodanig ingedeeld, dat er ruimte is voor de echte “baanrijders”, maar er wordt ook aandacht besteed  aan de “krabbelaars” en de groep jongelui, die wenst te ijshockeyen.  Het in perfecte staat houden van de ijsvloer vraagt alsdan van de groep  vrijwilligers een maximale inzet. Dat zij daartoe over adekwaat materiaal dient te beschikken, spreekt voor zich.

IJsclub Lindenoord maakt deel uit van het Gewest Friesland van de KNSB en zij participeert voorts in het periodiek overleg van de gezamenlijke ijsclubs in Weststellingwerf.  Het gewest kent jaarlijks de regionale kampioenschappen op natuurijs toe, terwijl de gezamenlijke ijsclubs van Weststellingwerf de gemeentelijke kampioenschappen verdelen.  Sedert enige jaren organiseert Lindenoord voor de jongste jeugd een mini- elfstedentocht; het evenement lijkt aan te slaan bij de jonge schaatsertjes.  Voorts stelt Lindenoord haar ijsbaan gedurende de winter  beschikbaar aan de scholen in Wolvega om er voor  hun jeugd wedstrijden te organiseren.

ONZE  VISIE.

Lindenoord stelt zich op het standpunt, dat jong en oud moet kunnen leren schaatsen en zij heeft derhalve een “vriendelijke”contributie.  De natuurijsbanen zijn tenslotte  nog steeds de bakermat van onze geliefde schaatssport en deelname dient derhalve laagdrempelig te zijn.

Omdat er in de directe omgeving voldoende verenigingen zijn, welke zich toeleggen op het geven van schaatstraining, heeft Lindenoord niet een eigen schaatstrainingsgroep. Leden, die zich verder willen bekwamen in de schaatssport, kunnen zich bijvoorbeeld aansluiten bij de trainingsgroepen van HCH Heerenveen, STGiethoorn of STC Rutten.  Meer getalenteerde schaatsers trainen op uitnodiging bij het gewest Friesland van de KNSB.

Voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar die willen leren schaatsen is er Jeugdschaatsen in Thialf.

LIDMAATSCHAP SCHAATSEN.

Om in de winter te schaatsen op onze ijsbaan dient u lid te worden van onze club. Dat kost€ 7,50 per jaar voor een gezin met kinderen t/m 17 jaar. Kinderen van 18 jaar en ouder dienen zelf lid te worden voor € 7,50. Bij de inschrijving als nieuw lid betaald u éénmalig inschrijvingskosten van € 3,00. De jaarlijkse inning van de contributie gebeurt via een automatische incasso. Skeelerleden zijn niet automatisch ijsclublid!

Lid worden